تجزیه و تحلیل گفتمانی در سطح کلان در نظرات کاربران شبکه مجازی اینستاگرام در خصوص اخبار کرونایی
کد مقاله : 1000-CNF
نویسندگان:
ازاده نعمتی *1، Mohammad Reza Falahati Qadimi Fumani2
1گروه زبانهای خارجی، دانشگده علوم انسانی، دانشگاه آزاذ اسلامی واحد جهرم
2گروه پژوهشی زبانشناسی رایانه‌ای، مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری، شیراز، ایران
چکیده مقاله:
امروزه بحث گفتمان و تجزیه‌وتحلیل گفتمانی در میان زبان‌شناسان کاربردهای بسیاری دارد. یکی از شاخص‌ترین تعریف‌های گفتمان در زبانشناسی کاربردی عبارت است از زبان به‌علاوه بافتی که در آن به کار می‌رود و یا زبان در کاربرد بافت. هدف از این تحقیق آن بود که نظرات کاربران اینستاگرام در مورد اخبار کرونایی در سطح کلان مورد تجزیه‌وتحلیل گفتمانی قرار گیرد تا کارکردهای فکری-اجتماعی آن مشخص شود. داده‌های این تحقیق شامل اخباری بود که در عنوان آن کلمه کرونا به کار رفته و بیشترین نظرات کاربران در زیر آن نوشته شده بود. داده‌ها طی یک ماه به صورت هدفمند و اشباعی از وبگاه خبری فارس آنلاین جمع‌آوری شد و مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌ها نشان داد که نظرات کاربران در سطح کلان در ۶ محور قابل توصیف بود: 1- کرونا و دعای خیر و نفرین، 2- کرونا و فرهنگ، 3- کرونا و دستور و هشدار به دیگران، 4- کرونا و طنز، 5- کرونا و اقتصاد و 6- کرونا و فرصت‌طلبی. ضمناً این شش مورد به ترتیب فراوان‌ترین بسامد را در داده‌های تحقیق دارا بوده‌اند. به طور کلی ۶ کارکرد فکری-اجتماعی به دست آمده، هرکدام زیرساخت بخشی از تفکر جامعه را نشان می‌دهد که می‌تواند برای تحقیقات بعدی در حوزه زبان‌شناسی اجتماعی مناسب باشد.
کلیدواژه ها:
تجزیه و تحلیل گفتمانی، کووید-19، کرونا، تحلیل شبکه‌های اجتماعی، اینستاگرام.
وضعیت : چکیده برای ارائه پذیرفته شده است