کرونا ویروس ؛ covid19، تاریخچه بیماری و بررسی ساختار بیولوژی ویروس و راه کارهای مقابله با آن
کد مقاله : 1004-CNF
نویسندگان:
پرستو عرفان منش *
مسئول آزمایشگاه فرسودگی زیستی پژوهشکده حفاظت و مرمت
چکیده مقاله:
چکیده :
همزمان با شیوع و گسترش بیماری کرونا در کشور و اعلام آن به عنوان یک پاندمی جهانی از طرف سازمان جهانی بهداشت؛ افراد و صاحب نظران بسیاری در داخل و خارج کشور در مورد ابعاد مختلف بیماری و تشخیصی این بیماری، اظهار نظر نموده اند که با توجه به پراکندگی و حجم زیاد آن ها و همچنین وجود پاره ای اطلاعات مخدوش و غیر معتبر در زمینه علمی سبب انحراف مسیر درمان شدند.
در اواسط ژانویه 2020 سازمان بهداشت جهانی این ویروس جدید را بیماری کرونا ویروس 2019 (COVID-19 ) نامگذاری کرد. به نظر می رسد این ویروس برای اولین بار به صورت انتقال از حیوان به انسان باعث ایجاد بیماری در انسان شده است ولی پس از مدتی مشخص شد که این ویروس توان بسیار بالایی در انتقال انسان به انسان را دارد.
علل اتیولوژیک پنومونی های شدید اکتسابی نمی باشند. بنابراین نقش و اهمیت یافته های رادیولوژیک و تست‌های تشخیص آزمایشگاهی در ارزیابی و مدیریت این بیماری بسیار مهم و حائز اهمیت است.
کلیدواژه ها:
اریخچه بیماری ، SARS-CoV-2 ،بررسی ساختار ژنومی ویروس.
وضعیت : چکیده برای ارائه پذیرفته شده است