درآمدی بر راهبردهای کاهش آسیب به وجوه فرهنگی و اقتصادی صنعت گردشگری در بحران کرونا و پس از آن
کد مقاله : 1009-CNF
نویسندگان:
پرناز گودرزپروری *، مه بانو فلاحی
گروه ارتباط تصویری، دانشکده هنر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
چکیده مقاله:
همه گیری کرونا از زمان شیوع، در کل دنیا باعث ایجاد محدودیت های بسیاری شده و در تمامی سطوح جامعه تاثیرات مخربی از خود باقی گذاشته است. هنر، فرهنگ، گردشگری و صنایع خلاق از جمله حوزه های بحران زده ی جهان آلوده به کرونا هستند. در پی اقداماتی همچون فاصله گذاری اجتماعی، محدودیت سفر و ممنوعیت اجتماعات گسترده، فعالیتهای هنری-فرهنگی از متضررترین بخش های اقتصادی بوده اند و تقریبا 90 درصد مشاغل طبقه بندی شده در زمینه خدمات هنری و تفریحی تحت تأثیر محدودیت های ناشی از کووید- 19 قرار گرفته اند. مطالعات و بررسی های این پژوهش نشان می دهد که اقتصاد مرتبط با صنایع خلاق، تضمین پایداری طولانی مدت محیط فرهنگی و بهبود وضعیت گردشگری پس از کووید - 19 در گرو اهمیت استقبال از بومی گرایی است. با توجه به ضربه ی شدید به بخش گردشگری می توان با استفاده از فرهنگ بومی هر منطقه و ایجاد جاذبه های توریستی و گردشگری، یا حتی ایجاد خلاقیت در نمایش آداب و رسوم و سنت های هر منطقه به بازگزدانی توریست ها به مناطق توریستی کمک کرد. در همین راستا اکنون ، در حالی که جامعه و سیاست گذاران به طور همزمان به تقویت سلامت عمومی و بهبود آسیب های وارد آمده به اقتصاد می پردازند ، در طی بحرانی که حرکت مردم را محدود می کند، چالش فعالان گردشگری و فرهنگی همچنان باقی است.
کلیدواژه ها:
بحران، کووید-19، گردشگری، اقتصاد فرهنگ
وضعیت : چکیده برای ارائه پذیرفته شده است