بررسی تاثیر پاندمی (همه گیری) کرونا بر فرهنگ و سبک زندگی مجازی (مورد مطالعه: افزایش خشونت مجازی در شبکه اجتماعی اینستاگرام و ارائه راهکارهایی برای دوران پسا کرونا) در دانش آموزان نوجوان شهر دهلران، استان ایلام
کد مقاله : 1012-CNF
نویسندگان:
مهدی میرزایی *1، مسعود نظرزاده2
1آموزگار
2مدرس دانشگاه
چکیده مقاله:
اینستاگرام با ویژگی هایی همچون: تنوع، جذابیت، پیچیدگی، تعاملات گسترده، فردگرایانه، سرگرم کننده، آزادی فضا، عدم نظارت و کنترل، محل ابراز هیجانات متنوع، دسترسی ساده، گستردگی و انعطاف پذیری این فضا مورد توجه کاربران نوجوان قرار گرفته است و تاثیر مستقیمی بر نحوه فرهنگ پذیری و سبک زندگی و سلامت آنان در همه زمینه دارد. نتایج نشان داد که نوع خشونت در فضای اینستاگرام برای کاربران نوجوان بیشتر از نوع خشونت غیر کلامی در قالب چت همراه با کنش و واکنش متنی به صورت( تمسخر، دشنام و تهمت) و تصویری( تصاویر مبتذل جنسی و شکستن قبح و حریم ها) به دیگر کاربران می باشد و همچنین این خشونت در بین پسران بیشتر از دختران صورت می گیرد.همچنین در پایان مشخص شد که علل گرایش به خشونت در شبکه اجتماعی اینستاگرام از دیدگاه خود کاربران شامل موادری نظیر:عدم سواد رسانه ای لازم و کافی، آزادی فضای اینستاگرام و پنهان بودن هویت افراد خشونت آفرین، بروز خشونت در جامعه واقعی و اثرات آن در فضای مجازی ،وجود برخی از عقده های روانی و شخصیتی کاربران،وجود برخی از نگاه های امنیتی،بسته و تدافعی نسبت به فضای مجازی در جامعه،عدم تخلیه انرژی ها و هیجانات سالم و مثبت در ایام کرونا، نداشتن سبک زندگی معتدل گرایانه و تقلید و الگوبرداری منفی از سایر کاربران نوجوان در فضای اینستاگرام، عدم برنامه ریزی، سازماندهی ،نظارت و کنترل و رهبری رفتار فرزندان در فضای اینستاگرام از طرف خانواده ها در دوران قرنطینه در زمان کرونا و تعطیلات اجباری کرونا و چالش پُر کردن نحوه صحیح اوقات فراغت
کلیدواژه ها:
واژگان کلیدی : سبک زندگی، کرونا، اینستاگرام، خشونت مجازی.
وضعیت : چکیده برای ارائه پذیرفته شده است